PRACOWNIA DRUKU I GRAFIKI UŻYTKOWEJ

Szeroki obszar tematyczny każdej sesji
Fotomontaż, rekonstrukcja graficzna ujęć i wymiana detali w zdjęciach wykonanych
Wektorowe opracowanie i przygotowanie do druku